Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z mpzp

36 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowychWymagane dokumenty :
1. Wniosek 


Opłaty :
Opłata skarbowa:
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:                                                                                         1) od wypisu:                                                                                            a) do 5 stron - 30zł,                                                                                  b) powyżej 5 stron - 50zł                                                                          2) od wyrysu:                                                                                               a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł,                                                 b) nie więcej niż 200zł                                                                              Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2020.1546 z późn.zm.)


Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro podawcze Urzędu Miejskiego - pokój 1,2

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
pokój Nr 3
tel. 311 9548, 3119515

Podstawa prawna :

  • Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 z późn. zm.).
  • Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/233/93 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 23 kwietnia 1993r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Z 1993r. Nr 13, poz. 96).
  • Uchwała Nr XXVI/233/96 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 listopada 1966r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino (Dz. Urz.Woj. Kosz. z 1997r. Nr 7, poz.270).
  • Uchwała Nr XXXVIII/388/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2002r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karlino; obręb 05 m. Karlino, Lubiechowo, Daszewo i Wietszyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 25002r. Nr 58, poz. 1320).
  • Uchwała Nr XXXIX/394/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowanie przestrzennego miasta Karlino: obręb 02 m. Karlino. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 58, poz. 1321).
  • Uchwała Nr XXXIX/395/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino: obręb 04 m. Karlino. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 58, poz. 1322).
  • Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/396/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2002r. dokonano zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino: obręb 04 m. Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. nr 58, poz. 13230.
  • Uchwała Nr XXXIX/397/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino: obręb 05 m. Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 58. poz. 1324).
  • Kpa (art. 61§1).

wniosek - wypis,wyrys.pdf

36 KBPobierzPodgląd pliku