Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty :
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
pokój nr 3
tel. 094-311 9548


Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.).

 

 wniosek wypis, wyrys.doc

36 KBPobierzPodgląd pliku