Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wniosek

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zaświadczenie uprawniające do otrzymywania bonów paliwowych

Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty:
Wniosek oraz wydane na jego podstawie zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych nie podlegają opłacie skarbowej na podst. art. 40 e ust. 4 wymienionej poniżej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu- pokój nr 7

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Podatków, pokój nr 13

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Odwołanie do SKO składa się za pośrednictwem Burmistrza MiG Karlino.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz 580.)

Uwagi:

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
- być podatnikiem podatku rolniczego
- prowadzić działalność rolniczą
- być właścicielem ciągnika
- nie może mieć zaległości w podatku rolnym

Terminy wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych:
- do końca stycznia każdego roku- za I półrocze
- do końca lipca każdego roku- za II półrocze
Uwaga powyższe terminy są często zmieniane w rozporządzeniach publikowanych w Dzienniku Ustaw.

 

 

 wnbony.doc

23 KBPobierzPodgląd pliku