Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ .

 

I.                Wymagane dokumenty :

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. - Straż Miejska ul. Szymanowskiego 17

 

II.             Opłaty :

 

·       za wniosek – 5 zł – Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       za zezwolenie – 76 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część IV, pkt 48 załącznika do ustawy,

·       znaki opłaty skarbowej do nabycia w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie, pokój nr 10.

 

III.          Miejsce złożenia dokumentów :

 

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie – pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15 °°, a w czwartki od 800 do 1600.

 

IV.          Termin załatwienia sprawy :

Do 14 dni.

 

V.             Jednostka odpowiedzialna :

Straż Miejska w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17

 

VI.          Tryb odwoławczy :

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UMiG Karlino w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III.

 

Opłaty skarbowe :

·       za odwołanie – 5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       za każdy załącznik – 0,50 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       znaki opłaty skarbowej do nabycia w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie, pokój nr 10.

 

 

 

VII.        Uwagi :

1.     Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.     W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w lokalu Straży miejskiej w Karlinie ul. Szymanowskiego 17.

 

VIII.     Podstawa prawna.

 

Art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

 

Uwaga ! POWYŻSZE PRZEPISY DOTYCZĄ PSÓW CZYSTEJ RASY (TJ. POSIADAJĄCYCH RODOWÓD) NASTĘPUJĄCYCH RAS :

Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argetyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek Kaukaski.

 

 pies-wnio.doc

22 KBPobierzPodgląd pliku