Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Informacje

Wykaz aktów prawnych regulujących działalność SM.

124 KBPobierz

Straż Miejska

 

STRAŻ MIEJSKA

 

 

Straż Miejska w Karlinie powstała w 1991 r.

Komendant Straży

Jarosław Langner

Strażnicy

Jacek Miron - 668 807 605

Grzegorz Kundzienko - 608 501 377

Tadeusz Prokopowicz - 606 415 914

 

 

 + 48 94 311 09 81

+48 94 311 95 26

 fax +48 311 95 27

sm@karlino.pl

Telefon alarmowy: 798 798 012
(od 7.00 do 20.00)

 

 

Adres:

Straż Miejska

ul. Szymanowskiego 17A

78-230 Karlino

 

Straż Miejska podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina, a  organizacyjnie z-cy Burmistrza.

 

Zadania Straży Miejskiej:

Utrzymanie porządku i czystości oraz bezpieczeństwa na terenie MiG Karlino zgodnie z ustawą o strażach gminnych – Dz.U.nr 123 poz. 779  1997 r. ze zm.

Szczegółowe informację dotyczące mandatów, fotoradarów oraz interwencji.