Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Straż Miejska

 

STRAŻ MIEJSKA

 

 

Straż Miejska w Karlinie powstała w 1991 r.

Komendant Straży

 Jacek Miron - 668 807 605 - Komendant Straży 

j.miron@karlino.pl

Strażnicy

Grzegorz Kundzienko - 728 473 832

g.kundzienko@karlino.pl

 

+ 48 94 311 09 81

+48 94 311 95 26

 fax +48 311 95 27

sm@karlino.pl

Telefon alarmowy: 785 579 393
(od 7.00 do 20.00)

 

 

Adres:

Straż Miejska

ul. Szymanowskiego 17A

78-230 Karlino

 

Straż Miejska podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina, a  organizacyjnie z-cy Burmistrza.

 

Zadania Straży Miejskiej:

Utrzymanie porządku i czystości oraz bezpieczeństwa na terenie MiG Karlino zgodnie z ustawą o strażach gminnych – Dz.U.nr 123 poz. 779  1997 r. ze zm.

Szczegółowe informację dotyczące mandatów, fotoradarów oraz interwencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych regulujących działalność SM.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Obowiązek informacyjny.

15.5 KBPobierzPodgląd pliku