Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. informatycznych

Stanowisko ds. informatycznych

Funkcję inspektora pełni:
Krystian Matwiejczuk
Telefon: (94) 3119513
E-mail: krystian@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Planowanie i realizacja wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających, przesyłowych i teleinformatycznych.

2. Wdrażanie oprogramowania oraz koordynowanie, nadzór i odbiór prac wdrożeniowych.

3. Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.

4. Zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej stanowisk komputerowych.

5. Prowadzenie serwisu BIP i strony internetowej Gminy.

Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.