Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

 

Funkcję inspektora pełni Jarosław Tarnawczyk

Tel: (94) 312 32 51
668 005 790
j.tarnawczyk@karlino.pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Zadania:

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywlinej – sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju i obroną cywilną.