Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. obywatelskich

Stanowisko ds. obywatelskich

Funkcję inspektora pełni: Ilona Pyrtek-Safaryn
Telefon: 535373604
E-mail: ewidencja@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Prowadzenie bazy ewidencji ludności oraz jej aktualizacji w oparciu o akta Stanu Cywilnego.

2. Prowadzenie spraw meldunkowych.

3. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców.

4. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi.

5. Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

6. Kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

7. Prowadzenie spraw dotyczących postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.

Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.