Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. lokalowych i mieszkaniowych, bhp i p.poż.

Referat ds. Lokalowych i Mieszkaniowych.

Kierownik referatu: Patrycja Florczyk
Tel: (94) 311 9509
e-mail: p. florczyk@karlino.pl

Stanowisko ds. lokalowych i mieszkaniowych
Urszula Lewandowska
e-mail: u.lewandowska@karlino.pl

Do zakresu działania Referatu ds. lokalowych i mieszkaniowych należy:

1. Nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy i lokalami wynajmowanymi przez Gminę od innych podmiotów.

2. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarki lokalami.

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu Współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi.

Referat ds. Lokalowych i Mieszkaniowych podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.