Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Inspektor ds. kancelaryjno - technicznych oraz skarg i wniosków

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych oraz skarg i wniosków

Funkcję inspektora pełni: Iwona Bakalarska
Telefon: (94) 3117273
E-mail: Karlino@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznych Urzędu a szczególności:

1) powadzenie ewidencji korespondencji,

2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, 2. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

3. Przygotowanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.

4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

5. Prowadzenie spraw dot. współpracy z miastami partnerskimi Wolgast i Dargun w Niemczech.

6. Przygotowanie uczestnictwa Gminy Karlino w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych.

Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.