Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. ogóloorganizacyjnych i osobowych

Stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych i osobowych.

Funkcję inspektora pełni: Danuta Piwowarczyk
Telefon: (94) 3119502
E-mail: kadry@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu,

2. Przygotowanie dokumentów związanych z awansem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników.

3. Przygotowanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych.

5. Ewidencja czasu pracy.

6. Realizacja zadań związanych z wydawaniem upoważnień Burmistrza Karlina.

7. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

8. Organizowanie praktyk zawodowych.

9. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych.

10. Prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza.

11. Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie.

Stanowisko podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.