Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Informacje

SP Karścino - "REMONT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W KARŚCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

OGŁOSZENIE

 

 

Szkoła Podstawowa im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO, Karścino 18, 78-230 Karlino.

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na zadanie pn.

 

 

 REMONT SZKOLNEGO PLACU ZABAW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W KARŚCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA„


Unieważnienie przetargu

302 KBPobierz na dysk

Zal. nr 10

58 KBPobierz

Zal. nr 9

98 KBPobierz

Zal. nr 8

1.3 MBPobierz

Zal. nr 7

46 KBPobierz

Zal. nr 6

69 KBPobierz

Zal. nr 5

32 KBPobierz

Zal. nr 4

32 KBPobierz

Zal. nr 3

24 KBPobierz

Zal. nr 2

25 KBPobierz

Zal. nr 1

33 KBPobierz

SIWZ

214 KBPobierz

Ogłoszenie

90 KBPobierz