Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

SP Karścino - "REMONT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W KARŚCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

OGŁOSZENIE

 

 

Szkoła Podstawowa im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO, Karścino 18, 78-230 Karlino.

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na zadanie pn.

 

 

 REMONT SZKOLNEGO PLACU ZABAW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W KARŚCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA„


Unieważnienie przetargu

302 KBPobierz na dysk

Zal. nr 10

58 KBPobierz

Zal. nr 9

98 KBPobierz

Zal. nr 8

1.3 MBPobierz

Zal. nr 7

46 KBPobierz

Zal. nr 6

69 KBPobierz

Zal. nr 5

32 KBPobierz

Zal. nr 4

32 KBPobierz

Zal. nr 3

24 KBPobierz

Zal. nr 2

25 KBPobierz

Zal. nr 1

33 KBPobierz

SIWZ

214 KBPobierz

Ogłoszenie

90 KBPobierz