Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie 004 m. Karlino przy ul. Słonecznej

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie 004 m. Karlino przy ul. Słonecznej, przeznaczonych w wygasłym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę garaży murowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako tereny zurbanizowane niezabudowane, opisanych w księdze wieczystej K01B/00022319/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Ksiąg Wieczystych, według niżej podanego zestawienia :


Ogłoszenie

83 KBPobierzPodgląd pliku