Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Data przystąpienia marzec 1999 r.

Zakres działań:


Głównym celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów  pogranicza. Stowarzyszenie zamierza zbliżać się do tego celu poprzez spełnianie następujących funkcji: - wspieranie idei samorządu terytorialnego,

- informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej,
- koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,
- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia