Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Gmina partnerska - Dargun

WSPÓŁPRACA Z DARGUN

 

Gmina Dargun prowadzi współpracę z Gminą Karlino od 2000 r.  kiedy to w czerwcu została podpisana umowa partnerska. Od tego czasu wspólnie realizowany jest szereg działań mających na celu rozwój kultury, wymianę młodzieży, integrację oraz wymianę doświadczeń w zakresie Unii Europejskiej.

Głównymi kierunkami tej współpracy są :

§       rozwój kontaktów między mieszkańcami obu Gmin,

§        wymiana młodzieży,

§       wymiana kulturalna, turystyczna i sportowa,

§       współpraca między szkołami, ośrodkami kultury – wzajemne prezentacje dorobku kulturalno – oświatowego,

§       kontakty i współpraca gospodarcza pomiędzy stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi,

§       współpraca w gospodarce miejskiej w tym : ochrona środowiska, gospodarka odpadami, produkcja wody i oczyszczanie ścieków,

§       organizacja i działanie samorządów,

§       współpraca między jednostkami pożarniczymi.Umowa.doc

27 KBPobierz