Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Informacje

KTBS

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


Siedziba:
ul. Wojska Polskiego
78-230 Karlino
tel. 094-3119520. 3117205
 
Organy:
Zarząd:
Jednoosobowy. Prezesem zarzadu jest Ryszard Augustyniak.
 
Rada Nadzorcza:
Zenon Decyk,
Eugeniusz Mreńca,
Leszek Tybuszewski,
Czesław Lewandowski,
Gabriela Anusz.
 
Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz MiG Karlino.
 
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja lokalnego programu TBS
polegającego na:
1. budowie domów mieszkalnych lub ich nabywaniu,
2. eksploatacji budynków mieszkalnych na zasadach najmu,
3. wynajmowaniu lokali użytkowych,
4. sprawowaniu zarządu na zasadach  zlecenia,  budynkami
mieszkalnymi nie stanowiącymi własności KTBS,
5. prowadzeniu innej działalności związanej z budownictwem
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności:
- handlu nieruchomościami,
- produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyposażenia
mieszkań,
- inwestorstwie   zastępczym   budownictwa   i   infrastruktury
towarzyszącej,
- pośrednictwie przy zamianie mieszkań,
wykonawstwie robót budowlanych,
- budowaniu domów mieszkalnych na sprzedaż z funduszy
przyszłych właścicieli.