Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Struktura mienia komunalnego

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI
GMINY KARLINO.

Miasto i Gmina Karlino obejmuje obszar 14.102 ha, w tym mienie
komunalne stanowi powierzchnię 761,03 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

- grunty rolne - 108,43 ha,
-drogi -210,00 ha,
-lasy - 32,00 ha,
- place i tereny zielone - 82,00 ha,
- ogrody działkowe - 35,00 ha,
- działki budowlane - 238,51 ha,
- cmentarze komunalne - 2,78 ha,
- inne / tereny różne/ - 52,31 ha.

W skład mienia wchodzą następujące obiekty :

-budynki mieszkalne - 186ob.
-budynki niemieszkalne i budowle - 118ob.
-szkoły - 5ob.
-gimnazja  - 1 ob.
-przedszkola - 1 ob.
-ośrodki kultury i świetlice - 12 ob.
-ośrodki sportu i rekreacyjne - 3ob.
-obiekty WTZ - 1 ob.
-inne - 58 ob.

 

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco

mienie będące w aporcie spółek Miasta i Gminy Karlino :

- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

- Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja,

- Energetyka Cieplna

mienie będące w zarządzie oświaty :

- przedszkole,

- szkoły,

- gimnazjum,

- obiekty WTZ

mienie stanowiące zasób gminy :

- grunty komunalne,

- obiekty komunalne,

- budynki i budowle.