Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Charakterystyka ogólna

 

 

Karlino to gmina miejsko - wiejska położona w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjne usytuowanie - u skrzyżowania drogi krajowej Nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg - Poznań - znalazło swoje źródła w historii, tędy bowiem w XIII wieku przebiegał jeden z głównych traktów handlowych, mianowicie szlak solny.

 

W 1385 roku Karlino otrzymuje prawa miejskie oraz herb. Świadectwem bogatej i ciekawej przeszłości Karlina są liczne zabytki, które zachowały się zarówno w mieście jak i gminie. Miejsce lokalizacji miasta związane jest z przeprawą mostową na Parsęcie i Radwi, będącą skrzyżowaniem dróg: Szczecin - Gdańsk i Poznań - Kołobrzeg. Te dwie główne drogi oraz układ rzeczny stanowią podstawową determinantę rozwoju miasta od czasów jego założenia aż po dzień dzisiejszy.

 

Dziś bezpośrednie połączenie między innymi z Warszawą, Katowicami, Krakowem, Szczecinem i Łodzią, zapewnia linia kolejowa, natomiast cyfrowa centrala telefoniczna umożliwia połączenie ze wszystkimi miastami w Polsce i za granicą.  Powierzchnia gminy wynosi14.102 ha i zamieszkuje ją 9.565 osób

 

 

Port w Kołobrzegu - 28 km

Lotnisko w Goleniowie - 86 km

Koszalin - 28 km

Szczecin - 136 km

Poznań - 211 km

Gdańsk - 216 km

Warszawa - 532 km

Berlin - 270 km


Główne atuty gminy to:

 - korzystne położenie - skrzyżowanie głównych dróg,

 - Specjalna Strefa Ekonomiczna,

 - dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,

 - atrakcyjne tereny do zagospodarowania na cele przemysłowe jak i rekreacyjne,

 - korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki,

 - duży potencjał siły roboczej, bardzo dobry stan środowiska naturalnego,

 - szerokopasmowy dostęp do internetu