Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Rada Miejska

Rada Miejska w Karlinie

Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

parter, pokój nr 1

Tel. +48 94 311 95 46

Faks +48 94 311 74 10

Osoba do kontaktu: Aleksandra Butrym

e-mail: b.rady@karlino.home.pl

 


Radni Rady Miejskiej w Karlinie pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 15.30 w pokoju nr 1.

 

 

 

Rada Miejska w Karlinie jest organem stanowiącym i kontrolnym. Sesje Rady odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne i jej obradom może przysłuchiwać się publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

 

 

 


Kodeks etyczny Radnego - uchwała

33 KBPobierzPodgląd pliku

Kodeks etyczny Radnego - załącznik

41 KBPobierzPodgląd pliku

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Karlinie – 2021 r.

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku