Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej ś.ć. na dz. ewid. 269/4 obręb 0007 Daszewo

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej ś.ć. na dz. ewid. 269/4 obręb 0007 Daszewo

8.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku