Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji kablowej 6,3kV z farmy fotowoltaicznej dla zasilania w energię elektryczną Przedsiębiorstwa HOMANIT Polska Sp. z o.o. sp.k.

34 KBPobierzPodgląd pliku