Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości zaktualizowanych wykazów z dnia 30.01.2023 r.

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

WYKAZ - NAJEM LUB PODNAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY zaktualizowany na dzień 30.01.2023 r.

23 KBPobierzPodgląd pliku

WYKAZ - NAJEM SOCJALNY zaktualizowany na dzień 30.01.2023 r.

23 KBPobierzPodgląd pliku

WYKAZ osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas trwania stosunku pracy lub pełnienia służby zaktualizowany na dzień 30.01.2023 r.

17.9 KBPobierzPodgląd pliku