Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W planie audytu na rok 2022 ujęto:

 

  • zadanie zapewniające w obszarze Kultura i sport;
  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie zapewniające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Oświata i wychowanie;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Zamówienia publiczne.