Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

104 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

78 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SWZ

22 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

link_ID postępowania

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 do OPZ lista PPE

105 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1 do OPZ lista podmiotów

10.5 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

51 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

67 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik istotne postanowienia umowy

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik opis przedmiotu zamówienia OPZ

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik oświadczenie o aktualności informacji z art.125

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik uzasadnienie wyboru kryterium oceny ofert

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik informacja o ochronie danych osobowych

15.0 KBPobierzPodgląd pliku