Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Szanowni Państwo,

W Gminie Karlino działa bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”, mieszczący się w Urzędzie Gminy, przy ul. Jana Pawła II 6 w Karlinie.

,,Czyste Powietrze” jest to program, którego celem jest:

 • „Poprawa jakości powietrza

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest skierowany do osób fizycznych które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których rocznych dochód nie przekracza 100 000 zł

 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

-1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja ( wniosek składamy za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • Wymianę starych, nieefektywnych pieców tzw. ,,kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,

 • Instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • Mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • Docieplenie przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • Niezbędną dokumentację projektową.

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029

 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Czas na zrealizowanie zadania wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków tj. przed 15.05.2020 r.

Zakres działania punktu:

-udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

-wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

-pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” dostępne na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji na temat Programu oraz potrzebujące wsparcia w wypełnieniu wniosku mogą uzyskać pomoc w w/w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się) lub dzwoniąc na numer telefonu 94 311 72 73 prosząc o przełączenie do osoby zajmującej się od Czystym Powietrzem.

Centralna Baza Emisyjności Budynków - ulotka.

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dane kwartalne.

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku