Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

71 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

70 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ID postępowania

31 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SWZ

182 KBPobierzPodgląd pliku