Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

79 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Przekroje

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

24 KBPobierzPodgląd pliku

ID postępowania

13.2 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

117 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

5.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki do SWZ

241 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja projektowa.zip

19.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zalecenia Konserwatora Zabytków

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

17.2 KBPobierzPodgląd pliku