Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

34 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

80 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie IV ogłoszenia o zamówieniu

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SWZ

23 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie III ogłoszenia o zamówieniu

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie II ogłoszenia o zamówieniu

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania II wykonawców i zmiana treści SWZ

39 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunki branży telekomunikacyjnej - park przy ulicy Parkowej

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWIORB park przy ulicy Nadbrzeżnej

134 KBPobierzPodgląd pliku

STWIORB park przy ul. Nadbrzeżnej

171 KBPobierzPodgląd pliku

STWIORB park przy ulicy Parkowej

138 KBPobierzPodgląd pliku

Dodatkowe mapy

7.9 MBPobierzPodgląd pliku

dokumenty formalno-prawne

8.5 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania nr 1 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

580 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

143 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ID postępowania

25 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej oraz przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie

83 KBPobierzPodgląd pliku

STWIORB park przy ul. Parkowej

171 KBPobierzPodgląd pliku

OPZ wyposażenie parku przy ul.Parkowej

53 KBPobierzPodgląd pliku

OPZ wyposażenie parku przy ul.Nadbrzeżnej

27 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do SWZ

206 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiary na park przy ulicy Parkowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiary park przy ul. Nadbrzeżnej

12.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty parku przy ulicy Parkowej

40 MBPobierzPodgląd pliku

Projekty parku przy ulicy Nadbrzeżnej

39 MBPobierzPodgląd pliku