Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

78 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

77 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

31 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SWZ

59 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

58 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SWZ

216 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

57 KBPobierzPodgląd pliku

STWIORB

100 KBPobierzPodgląd pliku

Instalacje CO i wod-kan

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku