Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania zad.2 i 3

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

79 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

31 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SWZ

60 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do SWZ

197 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

86 KBPobierzPodgląd pliku

Instalacja wod-kan

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiary

62 KBPobierzPodgląd pliku

STWiORB

100 KBPobierzPodgląd pliku