Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania Wykonawców I i wyjaśnienia Zamawiającego

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

25 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do SWZ

188 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

66 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

46 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiary

62 KBPobierzPodgląd pliku

STWiORB

100 KBPobierzPodgląd pliku

Instalacja wod-kan-C.O. JPII 15

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku