Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

81 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

78 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie IV o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawców V i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

24 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców IV i wyjaśnienia zamawiającego

22 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie III o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania_II_wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

42 KBPobierzPodgląd pliku

Dodatkowe profile i schematy

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zagospodarowanie terenu w wersji edytowalnej

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

28 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar Zadanie 3 B&R

34 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar Zadanie 2

35 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar Zadanie 1

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SWZ z załącznikami

825 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

30 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumenty formalno-prawne

7.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

SSTWIOR

774 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Zad.3

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Zad.2

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Zad.1

19.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Stałej Organizacji Ruchu

10.4 MBPobierzPodgląd pliku