Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W planie audytu na rok 2021 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Oświata i wychowanie;
  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie zapewniające w obszarze Zamówienia publiczne;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowisko – cmentarz komunalny;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowisko - gospodarka odpadami komunalnymi.