Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania IV wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

30 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

28 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego.

32 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik uzupełniający opis przedmiotu zamówienia cześć II

39 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik uzupełniający opis przedmiotu zamówienia

56 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nagłówek i link do Mini Portalu.

25 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik informacja o ochronie danych osobowych.

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik opis przedmiotu zamówienia.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik oświadczenie o aktualności_informacji.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik oświadczenie o spełnianiu warunków udziało.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik wzór formularza oferty.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zaświadczenie z US.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie ZUS.

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku