Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

38 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

80 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania AKTUALIZACJA

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania II wykonawcow i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

37 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

43 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

30 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postepowania

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany część opisowa - cz.1

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany część opisowa - cz.2

44 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula RODO

15.1 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

Plan BIOZ

71 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót

34 KBPobierzPodgląd pliku

schemat ideowy

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWIOR

107 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

182 KBPobierzPodgląd pliku

współrzędne geodezyjne

20 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór umowy

187 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - oświadczenie o aktualności informacji_z_art_125_ust_1

33 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

65 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

64 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór formularza oferty

73 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór wykazu osób

68 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik wzór wykazu wykonanych zamówień Leśna

70 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik graficzny - cz.1

30 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik graficzny - cz.2

68 MBPobierz na dyskPodgląd pliku