Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ zakup samochodów

30 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

82 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

110 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia

90 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik projekt umowy

99 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik oświadczenie o aktualności informacji z art 125 ust 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

51 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik wzór formularza oferty

72 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik informacja o ochronie danych osobowych

85 KBPobierzPodgląd pliku