Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zapytanie ofertowe - edytowalne.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe.

503 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. 1 - oferta.

220 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 - wykaz usług.

228 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 - wykaz osób.

228 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula RODO.

172 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 5 - indywidualny program usamodzielniania.

182 KBPobierzPodgląd pliku