Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

87 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

80 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Park Waryńskiego

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

87 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.nr 1 Nawierzchnia żwirowa alejek

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał.nr 2 Nawierzchnia z bruku dębowego

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał.nr 3 Plansza tyczenia

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

119 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

185 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SWZ

430 KBPobierzPodgląd pliku

Opis Przedmiotu Zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula RODO

15.0 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumenty formalno-prawne

16.9 MBPobierzPodgląd pliku

Inwentaryzacja zieleni

11.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt kładki

47 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt elektryczny

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Parku

12.5 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

681 KBPobierzPodgląd pliku