Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

37 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ - wersja edytowalna.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - opis przedmiotu zamówienia.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzory oświadczeń.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy.

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wybór najkorzystniejszej oferty.

486 KBPobierz na dyskPodgląd pliku