Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Sprawozdanie Dyrektora Izby Administracji w Szczecinie z audytu.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w Sprawozdaniu do audytu nr 3201-ICA.52.26.2020.46.

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku