Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Informacja o stawkach podatkowych na rok 2021.

 

Podatek od nieruchomości - Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXVII/258/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast zwolnienia Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny: Podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1974 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1dt.

Wysokość stawek podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy:
    2,50 q żyta x 58,55 zł = 146,375 zł.
  • dla pozostałych gruntów rolnych:
    5,00 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł.

Podatek leśny: Podstawa do ustalenia wysokości podatku leśnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r wyniosła 196,84 zł za 1m3.

Wysokość stawki podatku leśnego:

0,220 x 196,84 zł = 43,3048 zł za 1 ha.