Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

36 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

58 KBPobierzPodgląd pliku

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 R.

158 KBPobierzPodgląd pliku

FORMULARZ KONSULTACJI

17.4 KBPobierzPodgląd pliku