Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Plan działania na lata 2020 - 2021.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Karlina w w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

373 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Karlina zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

421 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 114/21 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

365 KBPobierz na dyskPodgląd pliku