Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu.

40 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy.

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik wzór formularza oferty.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik wzory oświadczeń.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Pytanie wykonawcy, wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

743 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

370 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SIWZ.

408 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

637 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty pomoce dydaktyczne.

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

567 KBPobierz na dyskPodgląd pliku