Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

37 KBPobierz

SIWZ + załączniki

119 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

18.5 KBPobierz

STWiOR

412 KBPobierz

Przedmiar robót

31 KBPobierz

Projekt Budowlany

2.3 MBPobierz