Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

301 KBPobierz na dysk

Informacje z otwarcia ofert

240 KBPobierz na dysk

Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego treści SIWZ

286 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zamówieniu.

43 KBPobierz

Projekt Budowlany - Schemat ideowy.

90 KBPobierz na dysk

Projekt Budowlany - Schemat szafki oświetleniowej.

40 KBPobierz

SIWZ + zał. nr 1-4

155 KBPobierz

zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.

19.0 KBPobierz

zał. nr 6 - STWiOR.

138 KBPobierz na dysk

zał. nr 7 - przedmiar robót.

33 KBPobierz

Projekt Budowlany - część graficzna.

5.9 MBPobierz na dysk

Projekt Budowlany - opis.

758 KBPobierz na dysk