Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Program Ochrony Środowiska

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karlino na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku