Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. koordynacji działań, kontroli zarządczej i informacji turystycznej.

Funkcję podinspektora pełni: Maciej Rydzak

Telefon: 535370048

E-mail: m.rydzak@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

  1. Realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz regulacjach wewnętrznych.
  2. Obsługa Punktu Informacji Turystycznej.
  3. Przygotowywanie, współorganizowanie i relacjonowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych mających na celu poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Karlino.
  4. Współredagowanie i obsługa strony internetowej gminy Karlino oraz mediów społecznościowych.
  5. Nawiązywania kontaktów i współpracy z organizacjami turystycznymi, które prowadzą działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową.
  6. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz obiektów nie będących obiektem hotelarskim.
  7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych, analiz, wykazów dotyczących zakresu prowadzonych spraw, realizacja założeń dokumentów strategicznych.
  8. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji statystycznych niestandardowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
  9. Koordynacja przepływu informacji służbowej w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w Karlinie.
  10. Koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej.