Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetsrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SUiKZP uwarunkowania

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SUiKZP uwarunkowania

64 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr do SUiKZP kierunki

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SUiKZP kierunki

65 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.1 Karlino

77 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.2 Lubiechowo

4.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.3 Karścino

8.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.4 Pobłocie Wielkie

6.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.5 Kowańcz

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.6 Malonowo

8.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.7 Krukowo

6.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.8 Karwin

6.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.9 Domacyno

5.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.10 Zwartowo

4.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.11 Gościnko

6.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.12 Garnki

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.13 Mierzynek

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.14 Daszewo

5.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.15 Karlinko

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.16 Mierzyn

6.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.16.1 Wyganowo

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.17 Syrkowice

4.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.17.1 Poczernino

4.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5.18 Ubysławice

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 6 Polityka planistyczna

78 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko Daszewo

8.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko Wietszyno

8.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku