Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W planie audytu na rok 2019 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim;
  • zadanie zapewniające w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Karlinie;
  • zadanie sprawdzające w obszarze ochrony zdrowia w gminie Karlino;
  • zadanie sprawdzające w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie.